China TH

TIAN Houwei (12903)

Ranking

Category Rank Best Points
Men's Singles 7 2 8/18/2016 62190
Category Rank Best Points
Men's Singles 53 22 9/7/2017 26280
Category Rank Best Points
Men's Singles 23 1 10/6/2016 29770
Category Rank Best Points
Men's Singles 7 6 3/16/2017 62190
Category Rank Best Points
Men's Singles 53 8 5/25/2017 26280
Category Rank Best Points
Men's Singles 7 2 8/18/2016 62190
Category Rank Best Points
Men's Singles 53 22 9/7/2017 26280