Hong Kong YS

YUEN Sin Ying (88932)

Ranking

6/11/2019
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Tsz Yau NG
38 28 12/6/2018 31538
Women's Doubles
with Wing Yung NG
287 28 12/6/2018 3200
Mixed Doubles
with Wai Lun HO
141 79 11/8/2018 8580
Mixed Doubles
with Chun Hei TAM
545 79 11/8/2018 1670
Mixed Doubles
with Yonny CHUNG
545 79 11/8/2018 1670
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Tsz Yau NG
27 27 6/11/2019 4824
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Wing Yung NG
114 35 5/5/2016 8520
Women's Doubles
with Kaka Tsz Ka Chan
374 35 5/5/2016 2220
Mixed Doubles
with Wai Lun Ho
178 38 5/5/2016 5580
Mixed Doubles
with Cheuk Him LAW
420 38 5/5/2016 2220
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Wing Yung Ng
93 21 5/4/2017 13310
Women's Doubles
with Tsz Yau Ng
135 21 5/4/2017 8300
Women's Doubles
with Yi Ting Wu
341 21 5/4/2017 2720
Mixed Doubles
with Wai Lun Ho
104 88 5/4/2017 10360
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Tsz Yau NG
37 25 11/22/2018 31538
Women's Doubles
with Wing Yung NG
288 25 11/22/2018 3200
Mixed Doubles
with Wai Lun HO
136 81 11/22/2018 8580
Mixed Doubles
with Chun Hei TAM
534 81 11/22/2018 1670
Mixed Doubles
with Yonny CHUNG
534 81 11/22/2018 1670
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Wing Yung NG
99 72 11/26/2015 2220
Mixed Doubles
with Wai Lun Ho
158 79 11/26/2015 430
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Tsz Yau NG
34 9 1/18/2018 15750
Mixed Doubles
with Yonny CHUNG
124 17 1/15/2019 1670
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Wing Yung NG
114 60 5/12/2016 8520
Women's Doubles
with Kaka Tsz Ka CHAN
374 60 5/12/2016 2220
Mixed Doubles
with Wai Lun HO
178 118 6/9/2016 5580
Mixed Doubles
with Cheuk Him LAW
420 118 6/9/2016 2220
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Wing Yung NG
93 74 6/1/2017 13310
Women's Doubles
with Tsz Yau NG
135 74 6/1/2017 8300
Women's Doubles
with Yi Ting WU
338 74 6/1/2017 2720
Mixed Doubles
with Wai Lun HO
102 102 4/26/2018 10360
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Tsz Yau NG
37 28 12/6/2018 31538
Women's Doubles
with Wing Yung NG
288 28 12/6/2018 3200
Mixed Doubles
with Wai Lun HO
136 79 11/8/2018 8580
Mixed Doubles
with Yonny CHUNG
534 79 11/8/2018 1670
Mixed Doubles
with Chun Hei TAM
534 79 11/8/2018 1670
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Tsz Yau NG
38 37 6/4/2019 31538
Women's Doubles
with Wing Yung NG
287 37 6/4/2019 3200
Mixed Doubles
with Wai Lun HO
141 137 5/14/2019 8580
Mixed Doubles
with Yonny CHUNG
545 137 5/14/2019 1670
Mixed Doubles
with Chun Hei TAM
545 137 5/14/2019 1670
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Tsz Yau NG
27 27 6/11/2019 4824
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Tsz Yau NG
37 25 11/22/2018 31538
Women's Doubles
with Wing Yung NG
288 25 11/22/2018 3200
Mixed Doubles
with Wai Lun HO
136 81 11/22/2018 8580
Mixed Doubles
with Yonny CHUNG
534 81 11/22/2018 1670
Mixed Doubles
with Chun Hei TAM
534 81 11/22/2018 1670
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Wing Yung NG
114 35 5/5/2016 8520
Women's Doubles
with Kaka Tsz Ka CHAN
374 35 5/5/2016 2220
Mixed Doubles
with Wai Lun HO
178 38 5/5/2016 5580
Mixed Doubles
with Cheuk Him LAW
420 38 5/5/2016 2220
Category Rank Best Points
Women's Doubles
with Wing Yung NG
93 21 5/4/2017 13310
Women's Doubles
with Tsz Yau NG
135 21 5/4/2017 8300
Women's Doubles
with Yi Ting WU
341 21 5/4/2017 2720
Mixed Doubles
with Wai Lun HO
104 88 5/4/2017 10360