China GX

GAO Xiangcheng (64549)

Ranking

Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Bowei Zhou
700 305 9/22/2016 1090
Mixed Doubles
with Chunyu Xia
207 182 3/9/2017 4770
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Tianyi PEI
749 683 3/8/2018 920
Mixed Doubles
with Yawen WEI
594 545 3/1/2018 1520
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Bowei ZHOU
700 499 6/2/2016 1090
Mixed Doubles
with Chunyu XIA
207 206 4/20/2017 4770
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Tianyi PEI
739 693 6/22/2017 920
Mixed Doubles
with Yawen WEI
587 204 6/15/2017 1520
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Bowei ZHOU
700 305 9/22/2016 1090
Mixed Doubles
with Chunyu XIA
207 182 3/9/2017 4770
Category Rank Best Points
Men's Doubles
with Tianyi PEI
749 683 3/8/2018 920
Mixed Doubles
with Yawen WEI
594 545 3/1/2018 1520